Sociale cohesie

Samen

naar beter

Search
De Heibloem

De Heibloem

In het najaar 2015 liep in de Olense wijk De Gestelen een project waarbij onder de huurders gepeild werd naar wat er goed liep en naar wat verbeterd kon worden. Toenmalige sociale huisvestingsmaatschappij De Heibloem (nu gefuseerd tot De Woonbrug) wou immers inzetten op huurdersparticipatie.

Leren fietsen

Leren fietsen

Er zijn nog steeds volwassenen die niet of moeilijk kunnen fietsen. Tot deze groep behoren vooral allochtonen, nieuwkomers, maar ook oudere mensen en jongvolwassen die nooit hebben leren fietsen …

Scroll to Top