Participatie

Samen

naar beter

Search
Mijn 2040

Mijn 2040

Mensen willen meer en meer betrokken worden bij het reilen en zeilen in hun gemeente. Dat is een prima zaak: de lokale samenleving is immers van ons allemaal.

Herteken Herselt foto: Chris Stessens

Herteken Herselt

De gemeente Herselt wou een Ruimtelijk UitvoeringsPlan opmaken. Dat zou in de toekomst een grote impact op de manier waarop mensen in Herselt leven. Het gemeentebestuur was ervan overtuigd dat de inwoners de kans moesten krijgen om mee te participeren bij de plannen in opmaak. Door samen na te denken, wou men komen tot een kwalitatief goede besluitvorming en ook tot beslissingen waarvoor een groot draagvlak bestaat.

De Heibloem

De Heibloem

In het najaar 2015 liep in de Olense wijk De Gestelen een project waarbij onder de huurders gepeild werd naar wat er goed liep en naar wat verbeterd kon worden. Toenmalige sociale huisvestingsmaatschappij De Heibloem (nu gefuseerd tot De Woonbrug) wou immers inzetten op huurdersparticipatie.

Changemakers

Changemakers

De aansluiting tussen minderheden en participatieorganen loopt moeizaam. Afgezien van de culturele weerstanden die er misschien zijn, heeft dat ook te maken met bepaalde noden van etnisch-culturele minderheden zelf. Daar gaan we mee aan de slag.

Scroll to Top