Participatie

Samen

naar beter

Search
Broodje Burger 06: Handboek voor gemeentebrede participatie ‘De burger als gelijkwaardige partner zien, dát is de kern’

Broodje Burger 06: Handboek voor gemeentebrede participatie ‘De burger als gelijkwaardige partner zien, dát is de kern’

De burger wil mee aan tafel zitten en meebeslissen over wat er gebeurt in zijn gemeente. En maar goed ook, want meer inspraak van de burgers versterkt het beleid en bouwt stevige bruggen tussen bestuur en inwoner. Maar een duurzaam of gemeentebreed participatiebeleid, hoe begin je daaraan? Om die vraag te beantwoorden, schakelde lokaal bestuur Herenthout de hulp in van Avansa Kempen, die met 20 jaar burgerparticipatie op de teller expert ter zake is. Als kers op de taart lanceerde Avansa Kempen ‘Burgers Betrekken’, een gloednieuw handboek over participatief beleid.

Broodje Burger 05: De Grond der Dingen. Mechelen beter per vierkante meter.

Broodje Burger 05: De Grond der Dingen. Mechelen beter per vierkante meter.

Het eerste Broodje Burger van 2024 begon met een date. Een speeddate. In enkele minuten tijd konden alle deelnemers met elkaar kennismaken en polsen naar ieders eigen kijk op participatie. Na de speeddate was de beurt aan Sigrid Bosmans, uitgenodigd door Avansa Kempen om een grootschalig participatieproject uit Mechelen, ‘De Grond der Dingen’, voor te stellen. Het project sleepte in 2019 de ‘Ultima’ in de wacht voor Lokaal Cultuurbeleid.

Lokale besturen smullen van Broodje Burger

Lokale besturen smullen van Broodje Burger

Na amper vier edities van Broodje Burger heeft de formule zijn deugdelijkheid al afdoende bewezen. “Een onmisbaar instrument om inspiratie op te doen en informatie uit te wisselen over participatie,” zeggen politici en ambtenaren in koor. “Deelnemen aan een Broodje Burger is een goeie investering. De tijd die het je kost, verdien je bij het eerstvolgende participatieproject al dubbel en dik terug.”

Broodje Burger 04: Samenwerken met burgers

Broodje Burger 04: Samenwerken met burgers

Voor de vierde editie van Broodje Burger werd de creatieve Herentalse stadshub Moktamee, in de Bovenrij, gekozen als locatie. Burgers en het stadsbestuur hebben daar de handen in mekaar geslagen om een oud schoolgebouw om te toveren tot een bruisende site waar kunstenaars, ondernemers en alle mogelijke mensen met goesting mekaar vinden. Het ideale decor om te praten over hoe een organisatie of overheid kan samenwerken met burgers.

Broodje Burger 03: Communicatie

Broodje Burger 03: Communicatie

Hoe betrek je als lokaal bestuur de burger bij je werking? Het is algemeen geweten dat je het brede draagvlak, dat zo onmisbaar is voor een goed bestuur, het beste creëert met een aanpak die bottom-up is en niet top-down. Tot zo ver de dure woorden en de theorie. Maar burgervriendelijk besturen, hoe doe je dat in de praktijk? Hoe zet je de stap naar de burger? Hoe geef je hem échte inspraak en ‘mee-beslissingsrecht’? Hoe wek je als overheid vertrouwen? In het lerend netwerk ‘Broodje Burger’ van Avansa Kempen gaan deelnemers op zoek naar antwoorden.

Scroll naar boven