Samen

naar beter

Generic filters

Praktijkfiches

Hieronder vind je een overzicht van al onze praktijken die we vermelden in ons Voortgangsrapport 2021-2025 (onder Strategische Doelstelling 1).

Per praktijk geven we een beknopte beschrijving, cijfergegevens en een link naar ‘meer informatie’.

Veel leesplezier!

Ons buurtverhaal

Ons Buurtverhaal is een project door, voor en over de buurt waarin buurtbewoners actief betrokken worden. We werken…

Open Boek

Diversiteit in leeftijd, geslacht, afkomst, religie, seksuele voorkeur, beperking… kleurt en verrijkt onze samenleving. Toch merken we dat…

Wij en zij – polarisatie aanpakken

Diversiteit in leeftijd, geslacht, afkomst, religie, seksuele voorkeur, beperking… kleurt en verrijkt onze samenleving. Toch merken we dat…

Cultuurwerkersdag rond armoede

Cultuur is er voor iedereen. Of zo zou het toch moeten zijn! Alleen ervaren mensen in armoede nog…

Hou-Vast

Voor armoedeverenigingen zijn lokale besturen belangrijke partners. Maar jammer genoeg vinden ze elkaar niet altijd. Daar wil deze…

Het kloppend hart van het dorp

De Kempen staat nog altijd bekend als een landelijk regio. We herbergen de kleinste centrumstad van Vlaanderen en…

Stoepfestival

Buren samenbrengen tijdens corona? Geen eenvoudige opdracht en toch deden we het! In mei 2021 brachten we een…

Buurtwerk Stokt

Het sociale weefsel binnen onze samenleving, zowel in de steden als op het platteland, lijkt te verzwakken waardoor…

Buurtbudget Arendonk

Een buurtbudget is een som geld die een lokaal bestuur toekent aan een wijk of een buurt. Met…

Burgerbudget Lille

Een buurtbudget is een som geld die een lokaal bestuur toekent aan een wijk of een buurt. Met…

Cultuurraad Mol

Beleidsparticipatie is niet nieuw. Sinds de jaren ’70 van vorige eeuw werd de betrokkenheid van burgers georganiseerd via…

Burgers betrekken

Participatie is het nieuwe modewoord. Overal starten lokale overheden trajecten op om de band met hun burgers te…

1 2 3 4
Scroll naar boven