2012

Samen

naar beter

Search
Changemakers

Changemakers

De aansluiting tussen minderheden en participatieorganen loopt moeizaam. Afgezien van de culturele weerstanden die er misschien zijn, heeft dat ook te maken met bepaalde noden van etnisch-culturele minderheden zelf. Daar gaan we mee aan de slag.

Nieuwe meisjes nieuwe meisjes

Nieuwe meisjes

Woensdagavond 7 november 2012 werd een avond voor geëngageerde Kempense vrouwen. Het Platform Vrouwenkracht Kempen stuurde uitnodigingen rond naar vrouwen die zich de voorbije tijd inzetten in de politiek, het verenigingsleven of…

Kartrekkers kartrekkers

Kartrekkers

Een van de meest gehoorde verzuchtingen van verenigingen is de vraag hoe men vrijwilligers vindt en mensen die mee aan de kar willen trekken. Een thema waarover al veel is geschreven en…

Boost

Boost

Vrijwilligers van verenigingen worden steeds meer geconfronteerd met een aantal uitdagingen. Hoe betrek ik nieuwe deelnemers, hoe zit de nieuwe vrijwilligerswetgeving in mekaar, hoe hou ik mijn vereniging op het juiste spoor?

Leren fietsen

Leren fietsen

Er zijn nog steeds volwassenen die niet of moeilijk kunnen fietsen. Tot deze groep behoren vooral allochtonen, nieuwkomers, maar ook oudere mensen en jongvolwassen die nooit hebben leren fietsen …

Scroll naar boven